หลายภาษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

งานปั้นสวยงามควรค่าแก่การสะสม


พระแม่กวนอิมพันเนตรพันกร

เป็นปางหนึ่งของพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

พระหัตถ์ของพระแม่กวนอิมปางนี้จะมีสิ่งของต่างๆที่ล้วนมีความหมาย


 1.  สุริยันจันทรา     หมายถึง   ปัญญารู้เท่าทันในอารมณ์ต่าง
 2.  ประนมกร           หมายถึง   ความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพในพุทธะและสิ่งศักดฺิ์สิทธิ์เคารพสัจธรรม
 3.  โอบอุ้มโลก       หมายถึง    ความเมตตากรุณา อุ้มชูสรรพสัตว์ช่วยให้พ้นทุกข์ และการอภัยทาน
 4.  ลูกประคำ.เชือก  หมายถึง   ความไม่ประมาท ยึดมั้นในศิลอบรมจิต ฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ
 5.  คันศร,ลูกศร       หมายถึง   ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีหลักการ หลุดพ้นวัฏสงสารการตายการเกิด
 6.  คัมภีร์,สมุด         หมายถึง   ศึกษาทบทวนพระธรรมเสมอ
 7.  ดอกบัว               หมายถึง   ความใสสะอาดบริสุทธิ์
 8.  คนโททิพย์         หมายถึง   น้ำทิพย์รักษาโรค เสริมมงคลแก่สัตว์โลก ผู้ตั้งมั้นในธรรม
 9.  พระแสงดาบ       หมายถึง   ปัญญาฆ่ากิเลส
 10.  พระแสงขวาน     หมายถึง   ปราบมาร ขจัดความโลภ โกรธ หลง มิจฉาทิฐิ
 11.  ธรรมจักร            หมายถึง    ทรงลื้อขนสัตว์โลก สืบทอดเผยแพร่พระศาสนา
 12. เชือกบ่วงบาศ      หมายถึง    เครื่องช่วยฉุดสัตว์โลกให้พ้นจากภัยอันตราย
พระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร

งานสร้างสวยงามละเอียด สุดยอดความเป็นศิริมงคล

มีเพียงองค์เดียวเท่านั้น  พร้อมมีใบเซอร์

ราคาบูชาองค์ละ 58,000  บาท

--------------------------------------------
เจ้าแม่กวนอินปางเทพประทานพรประทับดอกบัว 

ทรงแจกันน้ำทิพย์พระหัตถ์ทรงมุทราประทานพร

มหาโพธิสัตว์กวนอิม เดิมเป็นเทพธิดา ลงมาจุติยังโลกมนุษย์

เพื่อชาวยปลดเปลื้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์พระนามกวงซิอิม

กวนอิม  หมายความว่า ผู้สดับฟังเสียงร้องของมนุษย์

งานสร้างสวยงามมากๆ ฝีมือปราณีต งานละเอียดอ่อนช้อย

    มีเพียงองค์เดียวเท่านั้น  พร้อมใบเซอร์ 

ขนาด 14.5x14.5x47 นิ้ว (กxยxส)

    ราคาบูชาองค์ละ 54,000 บาท


-----------------------------------------
โป๊ยเซียนเทพเจ้า 8 พระองค์

โป็ยเซียนเทพเจ้าแปดพระองค์  แสดงถึงสัญลักษณ์ของ

 " ความสุข ความโชคดี และขออำนวยพรให้อายุยืนยาว "

โป็ยเซียนเทพเจ้าแปดพระองค์นั่งมังกรและข้ามทะเล

แทนความหมาย การอำนวยพรให้มีความสุขสมหวัง

ในชีวิต และมีอายุมั้นขวัญยืน

ชุดนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว สุดอลังการ มังกรผงาดสุดวิจิตร

งามสร้างละเอียดสุดยอดฝีมือ   พร้อมใบเซอร์

ขนาด 13.5x26x18 นิ้ว (กxยxส)

ราคาบูชาชุดละ48,000 บาทสนใจติดต่อ 092-2265147086-5651952  
  084-9251961     ยู่อี่แกลอรี
email - ruyigallery@gmail.com

   มั้งมี ศรีสุข ร่ำรวยเงินทอง ทุกท่าน   


          

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น